Stoicyzm i epikureizm jako elementy renesansowego światopoglądu
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
U ludzi Renesansu, którzy chcieli czerpać z życia samą jego esencję, którzy podkreślali godność i wartość tego, co doczesne, można również odnaleźć elementy tych dwu filozofii horacjańskich, zwłaszcza epikureizmu. Wobec przemijalności życia i krótkości dóbr doczesnych, winno się z życia czerpać samą esencję, w myśl zasady carpe diem. Zabawa, radość życia pozwalają choć na krótko zapomnieć o znikomości życia, stanowiąc o naszej chwilowej przyjemności. Stoicyzm, do którego również odwoływali się ludzie Renesansu, wyrażał się w przekonaniu, iż celem ludzkiego życia jest szczęście, czyli życie w zgodzie z cnotą, sumieniem, wewnętrznym spokojem, poczuciem wolności. Stan duszy nazywany cnotą polegał na harmonii ducha, której nie mogło zburzyć ani nagłe szczęście, ani nagłe nieszczęście.
  Dowiedz się więcej
1  Teatr szekspirowski
2  Publicystyka renesansowa
3  Kryzys cesarstwa i papiestwaKomentarze
artykuł / utwór: Stoicyzm i epikureizm jako elementy renesansowego światopoglądu


    Tagi: