Lektury   •   Analizy i interpretacje wierszy   •   Motywy literackie   •   Epoki                                                                                                           M

Szymon Szymonowic - ŻeńcySzymon Szymonowic - życie i twórczość

Szymon Szymonowic urodził się w roku 1558 we Lwowie w rodzinie mieszczańskiej. Jego ojciec Szymon z Brzezin zajmował się krawiectwem i handlem, był jednak człowiekiem wykształconym, uzyskał tytuł mistrza nauk wyzwolonych i filozofii. Przyszły poeta studiował na Akademii Krakowskiej, gdzie w roku 1577 uzyskał stopień bakałarza. Z wykładowców największy wpływ (również po studiach) na Szymonowica miał Stanisław Sokołowski, wybitny kaznodzieja i teolog. Najprawdopodobniej na dalsze studia udał się Szymonowic za granicę, nie wiadomo dokładnie gdzie (lata 158...

więcej

Sielanka jako gatunek„Sielanki” zajmują wyjątkowe miejsce w twórczości Szymonowica – więcej: wyjątkowe miejsce w poezji staropolskiej. Nieprzypadkowo jako polska nazwa idylli i bukoliki przyjął się tytuł tomu; twórcę „Sielanek” możemy uważać za prawodawcę tego gatunku w literaturze polskiej XVII, a poniekąd i XVII w. (Ziomek, s.440)


SIELANKA to gatunek literacki o proweniencjach antycznych. Ukształtował się w poezji greckiej, w twórczości Teokryta (III w. p.n.e.), który traktował sielankę albo jako realistyczny obrazek przedstawiaj...

więcejŻeńcy - streszczenie i bohaterowie

Żeńcy, czyli sielanka osiemnasta ze zbioru Szymonowica to najsłynniejszy utwór tego poety. Jak wiele realizacji tego gatunku, Żeńcy mają formę dialogu, w którego istotnym trzonem są pieśni. Odnajdujemy tu ludową przyśpiewkę, powracającą kilkakrotnie jak refren:


Słoneczko, śliczne oko, dnia oko pięknego!
Nie jesteś ty zwyczajów starosty naszego.
Ciebie czasem pochmurne obłoki zasłonią,
Ale ich prędko wiatry pogodne rozgonią,Refren pełni różne funkcje w tekście, bywa żartem, życzeniem, złośliwym, przytyk...

więcejObraz wsi i życie chłopów w Żeńcach Szymona Szymonowica

Szymonowic w Żeńcach daje realistyczny obraz życia chłopów na wsi w XVI wieku. Przedstawia typową sytuację, pracę podczas żniw pod nadzorem urzędnika. Opis trudu chłopskiego życia autor włożył w usta dwóch bohaterek – Pietruchy i Oluchny, które są jednocześnie uczestniczkami wydarzeń, ich obserwatorkami oraz komentatorkami. Już pierwsze wersy sielanki dosadnie ukazują ciężar pracy na pańszczyźnie:


Już południe przychodzi, a my jeszcze żniemy.
Czy tego chce urzędnik, że tu pomdlejemy?
Głodnemu, jako żyw...


więcej

Matura i Przewodnik po Olsztynie z klp.pl. Zobacz inne serwisy Kulturalnej Polski
reklama, kontakt - Polityka cookies