Szymon Szymonowic - życie i twórczość - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Szymon Szymonowic urodził się w roku 1558 we Lwowie w rodzinie mieszczańskiej. Jego ojciec Szymon z Brzezin zajmował się krawiectwem i handlem, był jednak człowiekiem wykształconym, uzyskał tytuł mistrza nauk wyzwolonych i filozofii. Przyszły poeta studiował na Akademii Krakowskiej, gdzie w roku 1577 uzyskał stopień bakałarza. Z wykładowców największy wpływ (również po studiach) na Szymonowica miał Stanisław Sokołowski, wybitny kaznodzieja i teolog. Najprawdopodobniej na dalsze studia udał się Szymonowic za granicę, nie wiadomo dokładnie gdzie (lata 1580/1581).

Po powrocie do kraju osiadł we Lwowie, oddając się pracy pedagogicznej. Tutaj został zauważony przez Jana Zamoyskiego - kanclerza wielkiego koronnego oraz hetmana wielkiego koronnego. Dzięki tej znajomości Szymonowic uzyskał szlachectwo (odtąd posługiwał się niekiedy nazwiskiem Bendoński) oraz tytuł poety Jego Królewskiej Mości. W końcu na polecenie kanclerza zajął się organizacją właśnie powstającej w Zamościu Akademii. Uczelnia została otwarta w 1595 roku, Szymonowic zamieszkał w Zamościu, by zajmować się rozbudową Akademii oraz istniejącą przy niej drukarnią. Po śmierci Zamoyskiego poeta objął pieczę nad wychowaniem jego syna, Tomasza. Ponadto zarządzał wioskami, między innymi Czernięcinem, otrzymanymi w dzierżawę od kanclerza. To właśnie w Czernięcinie osiadł na stałe, gdy stosunki w Zamościu zaczęły układać się niezbyt pomyślnie. Tam spędził resztę życia, które zakończył 5 maja 1629 roku.

Szymon Szymonowic tworzył w dwóch językach: polskim i łacińskim. Jako poeta podpisywał się z grecka Simon Simonides (Szymon syn Szymona), co z jednej strony było konsekwencją ówczesnej mody, z drugiej wskazywało na źródła jego poezji, których należy się doszukiwać przede wszystkim u Pindara. Nawiązywał również do Horacego, Wergiliusza oraz Teokryta. Jak wszyscy poeci renesansowi przygodę z poezją rozpoczął od twórczości łacińskiej, którą uprawiał do końca życia. Jednocześnie od 1592 roku pisze po polsku. W ojczystym języku stworzył zbiór sielanek, wiersze okolicznościowe, epicedia i ody. Szymonowic za życia był ceniony głównie za twórczość łacińską, dużą popularność przyniósł mu dramat o biblijnym Józefie (Castus Ioseph), natomiast z perspektywy dzisiejszej ważny okazuje się przede wszystkim zbiór pt. Sielanki


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Kazanie o miłości ku ojczyźnie - streszczenie
2  Petrarkizm
3  Poezja nowołacińska - nurt dworskiKomentarze: Szymon Szymonowic - życie i twórczość

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: