Piotr Skarga - życie i twórczość - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Piot Skarga urodził się w 1536 roku w Grójcu, miejscowości położonej w pobliżu Warszawy. Pochodził z rodziny szlacheckiej, posługującej się nazwiskiem Powęski. W latach 1552-1555 studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał stopień bakałarza. Po zakończeniu studiów objął kierownictwo szkoły parafialnej przy kościele św. Jana w Warszawie. Najprawdopodobniej w roku 1564 przyjął święcenia kapłańskie, po czym został kanclerzem kapituły we Lwowie, gdzie dał się poznać jako żarliwy kaznodzieja, zwalczający innowierstwo.

Ważnym wydarzeniem w jego życiu okazał się wyjazd na dalsze studia do Rzymu, tu autor Kazań sejmowych wstąpił do jezuitów. Powrót do kraju nastąpił w roku 1571. Teraz Skarga uczył w szkołach w kolejnych miastach: Pułtusku, Jarosławiu, Poznaniu i Lwowie. W Wilnie objął stanowisko rektora kolegium jezuickiego, a piastował ten sam urząd w Akademii. W roku 1588 został powołany na stanowisko kaznodziei nadwornego króla Zygmunta III Wazy. Obowiązek ten pełnił do końca swoich dni. Zmarł w roku 1612 w Krakowie.

Piotr Skarga był wybitnym kaznodzieją, polemistą oraz hagiografem. Wiele z jego dzieł cieszyło się ogromną popularnością wśród jego współczesnych, natomiast dzisiejsi historycy literatury zaliczają żarliwego kaznodzieję do najwybitniejszych twórców prozy polskiej epoki Renesansu.

Najważniejsze dzieła Piotra Skargi

1577 (Wilno) - O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim od tej jedności odstąpieniu – rozprawa debiutancka

1579 Żywoty świętych – jedno z najsłynniejszych dzieł Skargi, cieszące się ówcześnie olbrzymią popularnością (8 wydań za życia autora)

1592 Upominanie do ewanjelików

1595 Proces konfederacyjej 1597 Synod brzeski

1597 Kazaniach na niedziele i święta całego roku wraz z nimi opublikowano po raz pierwszy Kazania sejmowe

1603 Roczne dzieje kościelne przeróbka początkowych tomów dzieła kardynała Cesare Baromiusa z roku 1198

1606 Żołnierskie nabożeństwo

1607 Dyskurs na konfederacyją


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Żeńcy - streszczenie i bohaterowie
2  Michał Anioł
3  Rola druku w renesansieKomentarze: Piotr Skarga - życie i twórczość

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 2018-09-18 20:02:20

W tekście jest błąd. Za życia ks. Piotra Skargi wydanych zostało 7 "Żywotów Świętych Polskich", a nie 8, jak to sugeruje autorka artykułu (Katarzyna Banul), mianowicie: pierwsze w 1579 roku, drugie w 1585 roku, w 1592 roku trzecie, w roku 1598 czwarte, w roku 1601 piąte, w roku 1603 szóste, aż wreszcie w roku 1610 siódme (ostatnie za jego życia - zmarł w 1612 roku).
Streszczenia książek
Tagi: