O sobie samym do potomności - analiza i interpretacja - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
O sobie samym do potomności (oryginalny tytuł brzmi: De se ipso ad posteritatem) to najsławniejszy z utworów Klemensa Janickiego. Jak podpowiada tytuł wiersz dzieło to ma charakter autobiograficzny, a podmiotem utworu jest sam poeta. To dzięki O sobie samym do potomności znamy wiele szczegółów z jego życia: m.in. nazwę jego rodzinnej wsi, przyczynę śmierci Janickiego (puchlina wodna), dokładną datę urodzin oraz okoliczności pierwszego publicznego występu na uroczystości szkolnej. Poeta tak, jak wcześniej sławił swoich opiekunów, mecenasów i przyjaciół, tak w momencie zbliżającej się śmierci buduje pomnik dla siebie i swojego życia; pisząc ten utwór, buduje swoją własną legendę.
Janicki ma świadomość roli twórcy-kreatora. Pochwała mecenasa nie jest spłaceniem długu wdzięczności – jest aktem, za pomocą którego poeta staje się rozdawcą sławy. Ale ten, który utrwala pamięć o ludziach, rzeczach, zdarzeniach, nie może być kimś pozbawionym indywidualnego oblicza. Dlatego elegia „Si quis eris olim nostri studiosus...” (...) słusznie uchodzi za najbardziej istotny utwór Janickiego. Autobiografizm tej elegii jest swoistą manifestacją dumy twórczej. „Elegia VII” jest wyznaniem szczerym i autentycznym, a zarazem wzorowanym i naśladowanym. Nie ma w tym sprzeczności: poeta humanistyczny nie tylko miał prawo nawiązywać do wzoru antycznego, ale nawet był zobowiązany złożyć swój wiersz, używając topiki, stylistyki i leksyki łacińskiej epoki Augusta, a więc epoki uznanej za normę i autorytet. (Ziomek, s.89)

Taki wzorem dla Klemensa Janickiego były Tristia Owidiusza, które zostały napisane w sytuacji rozpaczy z powodu wygnania. W przypadku utworu Janickiego mamy do czynienia z typowym przykładem elegii, która łączy w sobie cechy liryki zwrotu do adresata oraz utworu epickiego.

Tytuł wiersza O sobie samym do potomności wyznacza swojego odbiorcę: potomnych, przyszłych czytelników. Cel utworu – przekazanie prawdy o swoim życiu – nadaje mu cech dokumentu historycznego. Ale nie jest to przekaz suchych faktów, świadczy o tym próba nawiązania emocjonalnego kontaktu z przyszłym czytelnikiem:
Ty, co pomyślisz o mnie i zapragniesz
Kiedyś, w przyszłości, poznać moje życie,


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Żeńcy - streszczenie i bohaterowie
2  Żywot człowieka poczciwego Mikołaja Reja - wiadomości wstępne
3  Nauka i szkolnictwoKomentarze: O sobie samym do potomności - analiza i interpretacja

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: