Andrzej Frycz Modrzewski jako przedstawiciel renesansowej publicystyki - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Andrzej Frycz Modrzewski był bez wątpienia najbardziej znanym i cenionym polskim publicystą doby renesansu. Jego sława sięgała daleko poza granice państwa. Co prawda nie wszystkie jego teksty są klasycznymi mowami, lecz w każdym widać retoryczny kunszt autora, kulturę słowa oraz chęć polepszenia sytuacji państwa i jego obywateli.

Życiorys Frycza Modrzewskiego jest stosunkowo bardzo dobrze udokumentowany. Chociaż był on pisarzem, „który siebie trzymał w cieniu własnych dzieł, który ponad miarę i niezbędną potrzebę nigdy własnej osobowości nie eksponował” (J. Ziomek, „Renesans”, s. 169). Z uwagi na naturę i poczytność dzieł publicystycznych, Frycz Modrzewski był dużo lepiej znany ówczesnej opinii publicznej i gronu czytelników niż wielu poetów. Poruszane przez niego sprawy polityczne, społeczne czy religijne były ludziom znacznie bliższe niż uniesienia i przeżycia liryczne, o jakich pisali wierszokleci.

Badacze przyjmują, że Frycz Modrzewski urodził się około 1503 roku w Wolborzu, gdzie jego ojciec – Jakub herbu Jastrzębiec, pełnił funkcję wójta. Przyszły publicysta po ukończeniu szkoły parafialnej w rodzinnej miejscowości przeniósł się do Krakowa, gdzie na Akademii był słuchaczem wydziału sztuk. Po ukończeniu studiów przyjął niższe święcenia duchowne. Następnie został zatrudniony w kancelarii arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego. W latach 1525-1529 pracował w charakterze notariusza poznańskiego biskupa Jana Latalskiego. Od 1531 roku służył Janowi Łaskiemu (bratankowi arcybiskupa gnieźnieńskiego), z którym wiązała go głęboka przyjaźń. Bratanek arcybiskupa namówił Frycza na studia w Wittenbergi, umożliwił mu zjechanie Europy. Łaski był znanym działaczem reformacji i dzięki jego wpływom Modrzewski poznał samego Marcina Lutra. Jan Łaski wykupił nawet bibliotekę samego Erazma z Rotterdamu i właśnie Fryczowi powierzył przewiezienie księgozbioru do Polski. Podczas podróży publicysta nawiązał liczne znajomości naukowe w najważniejszych europejskich ośrodkach.

Publicystyczny debiut Frycza Modrzewskiego miał miejsce późno, bo w momencie, gdy autor zbliżał się do czterdziestego roku życia. Pierwsze jego dzieło nosiło tytuł „Ad Sigismundum… Augustum… Lascius, sive de poena homicidii” („Łaski, czyli o karze za mężobójstwo”) zostało opublikowane w 1543 r. w Krakowie. Tytułowe „Łaski” to nawiązanie do rodziny Łaskich, z którą ściśle wiązały się życiowe losy Frycza Modrzewskiego. Utwór ten nosił również nazwę „Oratio prima” („Mowa pierwsza”), aby odróżnić go od kolejnych dzieł poświęconych tej samej tematyce.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 - 


  Dowiedz się więcej
1  Arkadyjski obraz wsi w Żywocie...
2  Chcemy sobie być radzi?
3  Architektura renesansuKomentarze
artykuł / utwór: Andrzej Frycz Modrzewski jako przedstawiciel renesansowej publicystyki    Tagi: